Вчення і заповіді Віри Бахаї, її система організації та адміністрації, які основані на достеменних Священних Писаннях, торкаються всіх аспектів індивідуального та колективного життя і проливають сяйво на моральні та соціальні питання.

Основний принцип Віри Бахаї - Єдність. 

Віра Бахаї прагне до:

• єдності в розмаїтті;
• визнає принцип рівних прав, можливостей і привілеїв  чоловіків та жінок;
• наполягає на необхідності загального обов`язкового навчання;
• розглядає різні релігії як етапи поступового розкриття  духовної істини;
• вбачає фундаментальну гармонію між наукою та релігією;
• підтримує принцип самостійного пошуку істини;
• прагне до ліквідації крайностей бідності та багатства;
• забороняє рабство, аскетизм, жебракування та монашество, вживання алкоголю та наркотиків (за виключенням випадків, коли вони необхідні для лікування);
• радить вступати до шлюбу і засуджує розлучення;
• підтримує принцип цнотливості як чоловіків, так і жінок до шлюбу та абсолютної вірності в шлюбі;
• високо ставить інтереси та потреби сім`ї;
• підкреслює необхідність суворого дотримання законів свого уряду і невтручання в політичні справи;
• звеличує будь-яку роботу, виконану  в дусі служіння  іншим, до рівня поклоніння Богу;
• радить обрати або створити допоміжну міжнародну мову;
• дає схему тих установ та інститутів, які повинні встановити та увіковічнити загальний мир.

 

Самостійний пошук істини - важливий принцип Віри БахаїСамостійний пошук істини - важливий принцип Віри Бахаї• Самостійний пошук істини

Бахаулла не бажає, щоби хто-небудь сліпо приймав Його вчення. Він вимагає, щоб кожен самостійно вдивлявся в це вчення, використовуючи свої органи чуття, власне міркування, і приймав рішення. Такий самостійний пошук стає практично можливим вперше в історії. Люди здатні самі вирішувати, істинні чи хибні твердження Бахаулли. Немає більше необхідності, щоб певна група людей пояснювала релігію іншим, як це часто траплялося в минулому. Істинний незалежний пошук вимагає від людини набагато більше, ніж сліпе прийняття віри, викладеної ким-небудь. Бахаулла пояснює, що людина повинна абстрагуватися від спадкових вірувань та упереджень.

 


Храм Бахаї в Європі,  Hofheim Langenhain,  біля Франкфурта-на-Майні, Німеччина. Білосніжна однокупольна споруда висотою 28 м. з діаметром залу 48 м. - виконана з заліза. бетонних ребер і 570 скляних вікон, які виконують роль стін і забезпечують освітлення залу - витвір архітектора Тойто Рохолл, відкритий в 1964 р.Храм Бахаї в Європі, Hofheim Langenhain, біля Франкфурта-на-Майні, Німеччина. Білосніжна однокупольна споруда висотою 28 м. з діаметром залу 48 м. - виконана з заліза. бетонних ребер і 570 скляних вікон, які виконують роль стін і забезпечують освітлення залу - витвір архітектора Тойто Рохолл, відкритий в 1964 р.• Гармонія релігії та науки

Бахаулла вчить, що між релігією та наукою існує гармонія. Істинна релігія та істинна наука ніколи не суперечили одна одній. Вони - взаємодоповнюючі аспекти однієї істини. Обидві є прогресивними.

Релігія поступово відкривається людині Богом. Людина поступово розпізнає таїни науки власними силами розслідування. Людство потребує обидві ці сили.

Релігія допомагає в духовному зростанні. Наука ж є засобом для просування вперед матеріально. Бахаулла описує релігію й науку як два наймогутніші чинники в світі.

 


 Навчання з дітьми по спеціально розробленних програмах починаються з 5 років. Навчання з дітьми по спеціально розробленних програмах починаються з 5 років.• Загальна обов`язкова освіта

Бахаулла проголосив, що невігластво і відсутність знань - перешкоди, які роз’єднують людство. Тому загальну і професійну освіту повинні отримувати всі. За допомогою цього засобу будуть виправлені взаємні непорозуміння і людство наблизиться до свого об’єднання. Загальна освіта - всесвітній закон. Освіта обов’язкова для всіх дітей... Додатково до загальної освіти, кожна дитина повинна здобути професію, ремесло, навички для того, щоб всі члени спільноти могли заробляти собі на життя. Робота, виконувана в дусі служіння - найвища форма віросповідання.

 

Знання допомагають людині позбутися упереджень та забобонівЗнання допомагають людині позбутися упереджень та забобонів
• Відмова від забобонів та упереджень

Упередження - релігійні, расові, класові, національні та інші - завжди були найпоширенішими причинами воєн; усі конфронтації, ненависть, зіткнення викликані тим чи іншим видом упереджень.

Єдиний засіб проти них - це усвідомлення єдності людства. Людина зможе подолати свої власні упередження, як тільки вона усвідомить духовну спільність людства.

 


Світ людей має два крила: одне з них - жінка, інше - чоловік. Птах не може літати, якщо одне з крил нерозвинене.Світ людей має два крила: одне з них - жінка, інше - чоловік. Птах не може літати, якщо одне з крил нерозвинене.• Рівноправність чоловіків та жінок

Рівність чоловіка та жінки є для бахаї духовним і моральним принципом, суттєвим у побудові справедливого світового порядку. Без повного використання талантів і якостей як чоловіків, так і жінок, не можливе вдосконалення економічного та соціального розвитку людства. Світ людей має два крила: одне з них - жінка, інше - чоловік. Птах не може літати, якщо одне з крил нерозвинене. До тих пір, поки жінкам не дозволять розвивати свої здібності найвищою мірою, чоловіки також не зможуть досягти тієї величі, якою б могли володіти. Бахаулла стверджував, що освіта жінок повинна бути на однаковому рівні з освітою чоловіків; жінки і чоловіки повинні мати рівні права в суспільстві. Якщо сім’я не має достатньо грошей для навчання сина і дочки, батькам рекомендується потратити гроші на освіту дочки, оскільки вона - потенційна мати і вихователь майбутнього покоління.


• Пріоритет сім`ї як основи гармонійного стійкого суспільства

Щасливі та міцні сім’ї є основою гармонійного, стійкого суспільства. У Вірі бахаї заборонена чернецька безшлюбність, а створення сім’ї хоча й не є обов’язковим, проте всіляко заохочується. Шлюб у Вірі бахаї звеличується як виконання Божого замислу.

"Коли ж захотів Він проявити благодать і милосердя до людей, Він відкрив їм настанови і закони; серед них встановив Він закон шлюбу, зробив його подібним до фортеці благополуччя і спасіння..."

Шлюб забезпечує найкращі можливі умови для духовного і фізичного існування чоловіка та жінку. У такому зв’язку вони можуть оптимально допомагати один одному розвинути свій людський потенціал, вирости духовно і отримати можливість самопожертви заради іншої людини. Першочергова мета шлюбу - виховання дітей.

• Свідоме дотримання кожною людиною високих особистих моральних принципів

«Діла, а не слова нехай будуть вашою прикрасою»«Діла, а не слова нехай будуть вашою прикрасою»Бахаї повинні відзначатися не словами, а вчинками. Якості, на які вказує Бахаулла, підкреслюються у всіх основних релігіях. Людина повинна прагнути бути чесною, люблячою, ввічливою, великодушною і щедрою. Вона має поважати батьків, бути гостинною і вірною. З радістю в серці повинна вона прийняти Бога. Бахаулла не схвалює аскетизм і радить людині користуватись усіма благами життя, посланими Богом. Шлях Божий може вести через матеріальні нестатки чи, навпаки, через велике багатство. Бахаулла радить своїм послідовникам не засмучуватися бідністю і не покладатися на розкіш. Найбільше благословення для людини - спокійне серце, а цього можна досягти лише життям у злагоді з Божими заповідями. Бахаї не носять особливого одягу, не походять з особливих расових чи національних груп, тому не зовсім просто відрізнити їх від інших людей. З іншого боку, по мірі розвитку Віри бахаї у її послідовників з’являється немало відмінних рис. Як індивідууми, вони впевнені й спокійні, оскільки глибоко розуміють все, що відбувається на світі навколо них і усвідомлюють свою роль в житті. Вони знають, яких практичних дій чекає від них Бог у тій чи іншій ситуації. Вони не лише співчувають стражданням бідних, голодних, бездомних, хворих, поневолених, переслідуваних, вони також щасливі знанням, що Бог вказав людству шлях і засоби виходу з цього становища; вони відчувають, що можуть зробити позитивний внесок у цей процес.


• Прийняття міжнародної допоміжної мови

Світові потрібна міжнародна допоміжна мова. Існування універсальної мови полегшило б взаємовідношення між представниками всіх націй; тоді людині було б достатньо знати всього дві мови - рідну і міжнародну.


• Вирішення економічних і соціальних проблем духовним шляхом

Всі спроби вирішити світові проблеми силами самих людей без звернення до релігії, до Божого Промислу, приречені на невдачу.Всі спроби вирішити світові проблеми силами самих людей без звернення до релігії, до Божого Промислу, приречені на невдачу.Говорячи про економічні та соціальні питання, Бахаулла і Абдул-Баха підкреслювали, що для повного усунення можливих конфліктів одного лише перетворення економічної системи недостатньо. Порушення принципу справедливості у сфері праці та споживання - результат людської жадоби. Отже, необхідна насамперед духовна трансформація. Навіть сама продумана економічна система виявиться неефективною, якщо людина буде як і раніше егоїстичною, жадібною і духовно незрілою. Вирішення тяжкого матеріального становища в сьогоднішньому світі можливе лише за умови глибоких змін у серцях і умах людей, а перетворити внутрішній світ людини здатна лише релігія: "Закони, які керують господарською діяльністю людей, в основі своїй мають Божественну природу і тісно пов'язані зі світом духовним". Цей принцип є нагальним не тільки до економіки, але й до інших областей людської діяльності. Відповідно до Віровчення Бахаї, людина, істота по суті своїй духовна, і без урахування духовної природи людини будь-яке рішення, що відноситься до якоїсь із сфер її діяльності, виявиться лише тимчасовим. Людина, зрештою, прагне душею лише до того, щоб пізнати і полюбити Бога, а також до духовного вдосконалення. Саме тому Бахаулла і Абдул-Баха розглядають питання, що не мають, здавалося б, безпосереднього відношення до релігії. Надзвичайно важко відокремити в житті світське від духовного. Успішною буде лише та діяльність, яка має певну духовну перспективу. Релігія розглядає людину як істоту духовну; звідси випливає, що в основу суспільства може бути покладено лише істинно релігійний світогляд. Всі спроби вирішити світові проблеми силами самих людей без звернення до релігії, до Божого Промислу, приречені на невдачу.


• Усунення крайностей багатства та бідності - як всередині націй, так і між ними

Бідні серед вас - це моє довір`я; охороняйте Моє довір`я і не заглиблюйтеся у свій спокій...Бідні серед вас - це моє довір`я; охороняйте Моє довір`я і не заглиблюйтеся у свій спокій...Проголошена Бахауллою єдність людства - це єдність, заснована на справедливості. Один з найбільш яскравих прикладів панує в сьогоднішньому світі несправедливості - разючий контраст в матеріальних умовах життя населення. Відносно невелика частина населення володіє незліченними багатствами. У руках меншості знаходиться контроль над засобами виробництва та системою розподілу, більшість же живе в страхітливій злиднях. Нерівність існує як всередині націй, так і між окремими націями; невелика група високорозвинених промислових країн володіє гігантськими багатствами, а інші страждають від бідності і відсталості. Більш того, прірва між багатими і бідними з кожним роком збільшується. Це свідчить про те, що існуюча економічна система не здатна відновити справедливу рівновагу. Бахаулла стверджував, що економічна несправедливість є зло, і тому вона засуджується в очах Бога. Абдул-Баха писав: "Якщо де-небудь ми спостерігаємо крайню убогість, аж до голоду, то це вірний знак, що поблизу гніздиться тиранія".