Всесвітній Центр Бахаї, 27 квітня 2018 р (BWNS) - Сьогодні була опублікована в Інтернеті і поширена серед делегатів 12-го Міжнародного з'їзду бахаї нова редакція видання «В ім'я покращення світу» (For the Betterment of the World). У цьому документі ілюструються зусилля громади бахаї, спрямовані на соціально-економічний розвиток суспільства, та показується процес накопичення нею досвіду і знань в ході цієї діяльності.

У публікації, підготовленій Відділом соціально-економічного розвитку при Всесвітньому Центрі Бахаї, розглядаються основні для бахаї засади соціальної діяльності. Наприклад, що «жителі всієї Землі повинні мати можливість користуватися плодами матеріально та духовно процвітаючого суспільства» і що «мешканці будь-якої місцевості мають право і обов'язок вибирати власний шлях розвитку».

Значна частина документу розповідає про поточні проекти, що здійснюються в різних частинах світу, - при цьому не проводиться поділу ні за якими «характерними ознаками», тут є і «сільські», і «міські» проекти, що йдуть як в «північних» країнах, так і в «південних».

По суті, це добірка, яка описує зусилля бахаї у царині соціально-економічного розвитку в самих різних умовах, починаючи від приватних короткочасних ініціатив, що починаються окремими особами або невеликими групами, до складних програм соціально-економічного розвитку, що здійснюються неурядовими організаціями, натхненними ідеями бахаї. У публікації також пояснюється, що найчастіше такі проекти виникають і розквітають там, де є виражене почуття соціальної спільності і досить сильна колективна свідомість.

Ініціативи бахаї в сфері соціально-економічного розвитку зачіпають різні аспекти суспільного життя, і документ «В ім'я покращення світу» вивчає деякі з них, - наприклад, освіту, охорону здоров'я, сільське господарство, економічне життя громад, мистецтво і засоби масової інформації, а також покращення становища жінок. У публікації також досліджується, яким чином організації та установи бахаї набувають і систематизують знання на різних рівнях суспільства, від низових до міжнародних.

Незалежно від характеру або масштабів конкретної ініціативи, зусилля бахаї по соціально-економічному розвитку виходять з передумови, що люди повинні приймати самі на себе відповідальність за свій матеріальний, духовний та інтелектуальний розвиток, а не тільки отримувати чиюсь допомогу, або бути пасивними учасниками процесу . В основі всіх ініціатив, натхнених ідеями бахаї, лежить мотив служіння людству і прагнення сприяти суспільному і матеріальному благополуччю всіх людей. Якщо дивитися в цілому, то соціальні проекти бахаї - це процес накопичення досвіду, що поступово набирає силу і мета якого - застосування вчення Бахаулли та знань, накопичених в різних областях людської діяльності, до суспільних реалій.

Це вже третє видання документа «В ім'я покращення світу». Попередні видання вийшли в 2003 і 2008 роках. Примірники нової публікації були роздані понад 1300 делегатам, що прибули на Міжнародний з'їзд бахаї, який розпочинається 29 квітня 2018 року. Електронну версію видання можна завантажити на сайті bahai.org.

Джерело - news.bahai.org